สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น

smileclub
เมืองไทยประกันชีวิต โรงพยาบาลในเครือข่าย
เมืองไทยประกันชีวิต ชำระเงิน

แบบประกันยอดนิยม ( ขายดี )
               
ให้วัยเก๋า สุขใจ กว่าใคร
ด้วยความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 2,000,000 บาท*
 • - คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูงสุด 2,000,000 บาท* (ในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ)
 • - ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท*
  โดยไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงแค่ยื่นบัตร** เฉพาะโรงพยาบาลคู่สัญญาเท่านั้น
 • - รับเงินชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุดวันละ 2,500 บาท*
 • - และรับเพิ่มเป็น 2 เท่า เมื่อรักษาตัวในห้องไอซียูจากอุบัติเหตุ นานสูงสุด 7 วัน***
 • - ทำได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปี
 • - เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 7 บาท****
 • - ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • *สำหรับแผน5
  **แสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันคู่กับบัตรประชาชน
  ***ผลประโยชน์รายวันรวมสูงสุด 365 วัน
  ****แผน 1 ความคุ้มครอง 30,000 บาท เพศหญิง อายุ 50 ปี


  หมายเหตุ
 • ความคุ้มครองในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับ 102% ของเบี้ยประกันที่ชำระแล้ว และในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป รับจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • คำเตือน: ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

  คำถามที่พบบ่อย
  โครงการเมืองไทยสุขใจวัยเก๋า
  Q: กรณีประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ โครงการนี้คุ้มครองหรือไม่
  A: ไม่ว่าคุณจะประสบอุบัติเหตุจากการลื่นล้ม จากการขับรถยนต์ หรือจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ โครงการนี้พร้อมดูแลคุณทั้งยามเจ็บเล็ก หรือเจ็บใหญ่ โดยมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุให้แก่คุณตามแผนประกันที่คุณเลือก หรือหากคุณเจ็บหนัก จนต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เราก็ให้ความคุ้มครองค่ะ โดยคุณจะได้รับผลประโยชน์รายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ ตามแผนประกันที่คุณเลือก
  Q: หากเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ ต้องสำรองจ่ายไปก่อนหรือไม่
  A: หากคุณเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลคู่สัญญา คุณไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงแค่ยื่นบัตรประจำตัวผู้เอาประกันคู่กับบัตรประชาชน ทั้งนี้ เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
  Q: แบบประกันภัยโครงการนี้ ให้ความคุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่
  A: โครงการเมืองไทยสุขใจวัยเก๋า รับประกันตั้งแต่อายุ 50-75 ปี โดยที่สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 75 ปี และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 76 ปี ส่วนแบบประกันเมืองไทยสบายใจ 90/90 ชำระเบี้ยและคุ้มครองถึงครบอายุ 90 ปี ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

   

  -------------------------------------------------
  สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด

  กรอกข้อมูลให้ตัวแทนติดต่อกลับ
  (ข้อมูลสำคัญ) E-mail Address : *
  (ข้อมูลสำคัญ) เบอร์มือถือ :*
  (ข้อมูลสำคัญ) ชื่อ-สกุล ผู้จะทำประกัน :*
  (ข้อมูลสำคัญ) ปี พ.ศ. เกิด *ของผู้จะทำประกัน :*
  จังหวัด :
  เบี้ยประกันที่ท่านชำระได้ (บาทต่อปี) :
  ทุนประกันที่ต้องการ (บาท) :
  ผู้ป่วยใน IPD (HS) ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ :
  ค่าชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล(HB)ต้องการวันละ:
  อนุสัญญาเพิ่มเติม คุ้มครอง :
  ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ :
  ข้อความ :