โรงพยาบาลในเครือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – รายชื่อโรงพยาบาลและคลีนิคในโครงการเมืองไทย Health Care
ขอนแก่น – ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
ขอนแก่น (รัฐบาล เปิดเฉพาะ IPD) 45,46 ศรีจันทร์ ในเมือง เมือง ขอนแก่น 0-4333-6789
ขอนแก่นราม 193 ศรีจันทร์ เมือง ขอนแก่น 0-4333-3033-42
ราชพฤกษ์ 150/19 มิตรภาพ เมือง ขอนแก่น 0-4333-3555-62
นครราชสีมา – ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
กรุงเทพ ราชสีมา 1308/9 มิตรภาพ เมือง นครราชสีมา 0-4426-2000
เซ็นต์แมรี่ 307 มิตรภาพ เมือง นครราชสีมา 0-4426-1261
ป. แพทย์ 45-53 ไชยณรงค์ เมือง นครราชสีมา 0-4424-2742
สถานพยาบาลเวชกรรมกรุงเทพ ราชสีมา 80/1 มิตรภาพ ปากช่อง นครราชสีมา (044) 279901, 327349
บุรีรัมย์ – ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
เอกชนบุรีรัมย์ 197 หมู่ 2 ชุมเห็ด เมือง บุรีรัมย์ 0-4461-4100
มหาสารคาม – ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
ไทยอินเตอร์มหาสารคาม 1113/235 เทศบาลอาชา — เมือง มหาสารคาม 043 723 669 ,721 770,712
มุกดาหาร – ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล 87 มุกดาหาร-ดอนตาล ศรีบุญเรือง เมือง มุกดาหาร 0-4263-3301-9
ยโสธร – ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
หาญอินเตอร์เนชั่นแนล 29 มงคลบูรพา – เมือง ยโสธร 0-4571-2141
ร้อยเอ็ด – ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
กรุงเทพจุรีเวช 368 เทวาภิบาล ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 0-4352-7111
ร้อยเอ็ด-ธนบุรี 166 ปัทมานนท์ เมือง ร้อยเอ็ด 0-4352-7191
คลีนิกหู คอ จมูก (หมออภิชัย) 9/14 เปรมประชาราษฎร์ ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 0-4351-1487
เลย – ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
เมืองเลย-ราม 546 มะลิวัลย์ เมือง เลย 0-4283-3400-6
ศรีสะเกษ – ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
ประชารักษ์เวชการ 872 อุบล เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ 0-4553-1313-8
สกลนคร – ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
รักษ์สกล 1446/47 รอบเมือง ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 0-4271-2800
สุรินทร์ – ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
รวมแพทย์ (หมออนันต์) 312/1 เทศบาล 1 ในเมือง เมือง สุรินทร์ 0 4451 5700-1
สุรินทร์ 68 หลักเมือง ในเมือง เมือง สุรินทร์ 0 4451 1030
สุรินทร์รวมแพทย์ 1(เปิดเฉพาะ IPD) 93 เทศบาล 1 เมือง สุรินทร์ 0-4451-1523
หนองคาย – ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
รวมแพทย์-หนองคาย 710 ซ.พรหมดำริย์ ประจักษ์ เมือง หนองคาย 0-4242-1412-4
หนองคาย (รัฐบาล) 1158 หมู่ที่ มีชัย ในเมือง เมือง หนองคาย 0 4241 3456
หนองคาย-วัฒนา 1159/4 ม.2 ในเมือง เมือง หนองคาย 0-4246-5201-8
หนองบัวลำภู – ชื่อคลีนิค ที่อยู่ เบอร์โทร
สถานพยาบาลวีระพลการแพทย์ 12 หมู่ที่26 วิจารณ์รังสรรค์ หนองบัว เืมือง หนองบัวลำภู 0 4231 2334-5
อุดรธานี – ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
นอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา 70/7-8 ศุภกิจจรรยา หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 0-4224-1031-3
เปาโล ปัญญาเวช 111 ประจักษ์ศิลปาคม เมือง อุดรธานี 0-4234-3111
เอกอุดร 555/5 โพศรี เมือง อุดรธานี 0-4234-2555
อุบลราชธานี – ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
ราชเวช อุบลราชธานี 999 ชยางกูร ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 0-4528-0040
อุบลรักษ์-ธนบุรี 46/4 บูรพาใน ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 0-4526-0285

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น

smileclub
เมืองไทยประกันชีวิต โรงพยาบาลในเครือข่าย
เมืองไทยประกันชีวิต ชำระเงิน