โรงพยาบาลในเครือ ภาคเหนือ

ภาคเหนือ – รายชื่อโรงพยาบาลและคลีนิคในโครงการเมืองไทย Easy PA
ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
เอกชนเมืองกำแพง 678/7 ราชดำเนิน 1 เมือง กำแพงเพชร 0-5571-6701-5
ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
เกษมราษฎร์ เชียงราย(ศรีบุรินทร์) 111/15 หมู่ 13 – เมือง เชียงราย 0-5371-7499
โอเวอร์บรุ๊ค 17 สิงหไคล เมือง เชียงราย 0-5371-1366
ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
ช้างเผือก 1/7 ซ.2 ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 0-5322-0022
เชียงใหม่ใกล้หมอ 158 ม.10 เชียงใหม่-ฮอด เมือง เชียงใหม่ 0-5320-0002
เชียงใหม่ราม 8 บุญเรืองฤทธิ์ ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 0-5322-4851
แมคคอร์มิค 133 แก้วนวรัฐ วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 0-5326-2200-19
ราชเวชเชียงใหม่ 316/1 เชียงใหม่-ลำพูน วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 0-5380-1999
ลานนา 1 สุขเกษม นครพิงค์ เมือง เชียงใหม่ 0-5335-7234-53
ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
พะวอ 3/24 ราษฎร์อุทิศ แม่สอด แม่สอด ตาก 0-5553-3912-4
ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
ปากน้ำโพ 96/12 ม.9 สายเอเชีย นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 0-5622-5501-4
ร่มฉัตร 748/1 โกสีย์ เมือง นครสวรรค์ 0-5622-2862
รวมแพทย์ นครสวรรค์ 276 สวรรค์วิถี เมือง นครสวรรค์ 0-5622-3600
รัตนเวช นครสวรรค์ 62 อรรถกวี เมือง นครสวรรค์ 0-5622-0320-8
ศรีสวรรค์ ง.33/64 ดาวดึงส์ เมือง นครสวรรค์ 0-5631-1626
ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
พะเยา ราม 660 ม.3 – ท่าวังทอง เมือง พะเยา 0-5441-111-15
ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
สหเวช 2/158 ศรีมาลา – เมือง พิจิตร 0-5661-2791-3
ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
พิษณุเวช 211 ขุนพิเรนทรเทพ เมือง พิษณุโลก 0-5521-9941
รัตนเวช 1 พิษณุโลก (เด็ก) 69/32 พระองค์ดำ เมือง พิษณุโลก 0-5521-0819
รัตนเวช 2 พิษณุโลก 138 พระองค์ดำ เมือง พิษณุโลก 0-5521-0819-28
อินเตอร์เวชการ 262/55 บรมไตรโลกนาถ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 0-5521-8777
ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
เพชรรัตน์-เพชรบูรณ์ 2/1 สามัคคีชัย เมือง เพชรบูรณ์ 0-5672-0680-4
ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
แพร่คริสเตียน 7 ยัตรกิจโกศล ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 0-5451-1017
แพร่-ราม 3 ยันตรกิจโกศล 1 เมือง แพร่ 0-5452-2911-4
ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
เขลางค์นคร-ราม 79/12 พหลโยธิน สวนดอก เมือง ลำปาง 0-5422-5100
ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
หริภุญชัย เมโมเรียล 109-111 ลำพูน-บ้านธิ บ้านกลาง เมือง ลำพูน 0-5358-1600-6
ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
รวมแพทย์ สุโขทัย 151 ม.1 จรดวิถีถ่อง บ้านกล้วย เมือง สุโขทัย 0-5561-2189-90

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น

smileclub
เมืองไทยประกันชีวิต โรงพยาบาลในเครือข่าย
เมืองไทยประกันชีวิต ชำระเงิน