โรงพยาบาลในเครือ ภาคใต้

ภาคใต้ – รายชื่อโรงพยาบาลและคลีนิคในโครงการเมืองไทย Easy PA
กระบี่ – ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
กระบี่ 325 อุตรกิจ ปากน้ำ เมือง กระบี่ 0-7563-1418
กระบี่ – ชื่อคลีนิค ที่อยู่ เบอร์โทร
สถานพยาบาลรวมแพทย์กระบี่ 529 อุตรกิจ กระบี่ใหญ่ เมือง กระบี่ 0 7563 2045
ชุมพร – ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
ธนบุรี-ชุมพร 121 หมู่ 3 ชุมพร-ระนอง วังไผ่ เมือง ชุมพร 0-7750-4800-13
วิรัชศิลป์ 18/22 ปรมินทรมรรคา ท่าตะเภา เมือง ชุมพร 0-7750-3238
หมอเล็ก 275/2 ปรมินทรมรรคา – เมือง ชุมพร 0-7751-1434
ตรัง – ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
ตรังรวมแพทย์ 61/39 โคกขัน ทับเที่ยง เมือง ตรัง 0-7521-8988
วัฒนแพทย์ ตรัง 247/2 พัทลุง ทับเที่ยง เมือง ตรัง 0-7521-8585
นครศรีธรรมราช – ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
นครคริสเตียน 1110/2 ศรีปราชญ์ เมือง นครศรีธรรมราช 0-7535-6214
นครพัฒน์ 2/99 พัฒนาการคูขวาง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 0 7530 5999
นครินทร์ 61 อ้อมค่ายวชิราวุธ ท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช 0-7531-2800
นครศรีธรรมราช – คลีนิค ที่อยู่ เบอร์โทร
ณรงค์ศักดิ์การแพทย์ 57 หมู่ 4 ตลาดสี่แยก ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช (075) 528089
สุริยะ การแพทย์ 1209/5 ยมราช ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช (075) 345156
พังงา – ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
ตะกั่วป่า (รัฐบาล) 39/3 เพชรเกษม บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา 0 7642 4759
พังงา (รัฐบาล เปิดเฉพาะ IPD) 436 เพชรเกษม ท้ายช้าง เมือง พังงา 0 7641 4145
พัทลุง – ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
ปิยะรักษ์ 74 อภัยบริรักษ์ เมือง พัทลุง 0-7462-7146-54
ภูเก็ต – ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
กรุงเทพภูเก็ต 2/1 หงษ์หยกอุทิศ เมือง ภูเก็ต 0-7625-4421-9
มิชชั่น ภูเก็ต 4/1 เทพกษัตรี เมือง ภูเก็ต 0-7623-7220-6
สิริโรจน์ 44 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 วิชิต เมือง ภูเก็ต 0-7624-9400
ยะลา – ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
สิโรรส 247-249 สิโรรส เมือง ยะลา 0-7322-1114-5
ระนอง – ชื่อคลีนิค ที่อยู่ เบอร์โทร
สถานพยาบาลอันดามัน-ระนอง การแพทย์ 130/274-276 ท่าเมือง เขานิเวศน์ เมือง ระนอง 0 7783 5960
สงขลา – ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
กรุงเทพ-หาดใหญ่ 75 ซ.15 เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 0 7427 2800
ราษฎร์ยินดี 119 ราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ สงขลา 0-7422-0300-4
ศิครินทร์หาดใหญ่ 169 นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 หาดใหญ่ สงขลา 0-7436-6966-76
สงขลา – ชื่อคลีนิค ที่อยู่ เบอร์โทร
คลินิกวิทยาการแพทย์ (สงขลา) 14-18 นางงาม ไม่ได้ระบุ เมือง สงขลา 0 7431 2196
เฉลิมพงษ์คลินิกการแพทย์ 130 ทะเลหลวง บ่อยาง เมือง สงขลา 0 7431 4995
สุราษฎร์ธานี – ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทร
กรุงเทพสมุย 57 หมู่ที่ 3 ทวีราษฎร์ภักดี บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 0-7742-9500
ทักษิณ 309/2 ตลาดใหม่ เมือง สุราษฎร์ธานี 0-7728-5701-5
ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล 25/25 หมู่ที่ 6 ไม่ได้ระบุ บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 0 7741 4401-9
บ้านดอนอินเตอร์ 123/1 ม.1 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 0-7742-5382-3
ศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี 67/48-50 หมู่ที่ 2 ศรีวิชัย มะขามเตี้ย เมือง สุราษฎร์ธานี 0 7728 2520
สมุย อินเตอร์เนชั่นแนล 90/2 หมู่ 2 – บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 0-7742-2272

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น

smileclub
เมืองไทยประกันชีวิต โรงพยาบาลในเครือข่าย
เมืองไทยประกันชีวิต ชำระเงิน